PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

بارورسازی ابرها

برچسب:بارورسازی ابرها

طراحی و ساخت پهپاد و رادار برای بارورسازی ابرها در ایران

/pn-376/

مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها از موفقیت در طراحی پهپاد مخصوص بارورسازی ابرها خبر داد و گفت: این پهپاد به زودی مورد استفاده قرار می‌گیرد.ایران جزو نخستین کشورهایی خواهد بود که موفق به طراحی چنین پهپاد عملیاتی برای شرایط سخت جوی شده است. فرید گلکار مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات...

فناوری جدید باروری ابرها برای احیای دریاچه ارومیه

/pn-258/

محققان کشور موفق به ساخت دستگاهی شدند که می تواند باعث باروری ابرها شود. این طرح برای بارورسازی ابرهای آسمان دریاچه ارومیه قابل کاربرد است. این روزها بسیاری از کشورهای دنیا درگیر مسائل مربوط به خشکسالی و کم آبی هستند و برای برون رفت از این مشکل، دست به دامن فناوریهای مختلف برای کمک به...

جستجو نتیجه ای نداشت.