PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

برای نخستین بار صدای بادهای مریخی را بشنوید

برچسب:برای نخستین بار صدای بادهای مریخی را بشنوید

برای نخستین بار صدای بادهای مریخی را بشنوید

/pn-306/

کاوشگر اینسایت در نخستین هفته پس از فرود در مریخ، صدای بادهای این سیاره را ثبت کرده است. آسوشیتدپرس، کاوشگر اینسایت صدای بادهای مریخی را ثبت کرده است. آزمایشگاه JPL ناسا کلیپ های صوتی از صدای باد مریخ منتشر کرده است. این کلیپ ها شامل اصواتی با فرکانس پایین هستند که کاوشگر مذکور در نخستین...

جستجو نتیجه ای نداشت.