PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

برگزاری با شکوه دوره فناوری پهپاد 130 شهرکرد

برچسب:برگزاری با شکوه دوره فناوری پهپاد 130 شهرکرد

برگزاری با شکوه دوره فناوری پهپاد 130 شهرکرد

/pn-260/

سرفصل های دوره: دسته بندی پهپادها و گونه شناسی عمود پروازها ساختار شناسی مولتی روتورها، اجزا و زیرسیستم ها، هدایت و سنجشگرها کاربرد پهپادها و فرصت های کسب و کار در زمینه فیلم برداری، نقشه برداری، سم پاشی، اکتشافات، کشاورزی مدرن، مدیریت بحران، واکنش سریع امداد پهپاد، امداد و پست اصول ایمنی...

جستجو نتیجه ای نداشت.