PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

برگزاری با شکوه دوره 132 فناوری پهپاد گلستان

برچسب:برگزاری با شکوه دوره 132 فناوری پهپاد گلستان

برگزاری با شکوه دوره 132 فناوری پهپاد گلستان

/pn-290/

اولین دوره آشنایی با ساختار، مقررات، فرصت ها و تهدیدهای پهپادها با حضور بیش از 130 مدیر عالی رتبه دستگاه های اجرایی و نهادهای انتظامی، امنیتی، دانشگاهی، امداد و نجات و ادارات در فرمانداری ویژه گنبد، استان گلستان، پیش زمینه دوره 132 یکپارچه پهپادی کشور، با حضور بی نظیر مدیران شهرستانی و...

جستجو نتیجه ای نداشت.