PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

برگزاری مسابقات ربات های پرنده در سایز آموزشی

برچسب:برگزاری مسابقات ربات های پرنده در سایز آموزشی

برگزاری مسابقات ربات های پرنده در سایز آموزشی

/pn-377/

برای اولین بار در کاشان، برگزاری مسابقات ربات های پرنده در سایز آموزشی با حمایت : شرکت سامانه های هوشمند آسمان فراز آموزشگاه شهید هاشمی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان در راستای پرورش خلاقیت نوجوانان و جوانان و ایجاد رقابت در حوزه هوایی، مسابقات "خلبان شو" برای اولین بار به عنوان یک...

جستجو نتیجه ای نداشت.