PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

برگزاری و ثبت نام آنلاین نودمین دوره فناوری پهپاد

برچسب:برگزاری و ثبت نام آنلاین نودمین دوره فناوری پهپاد

دومین دوره فناوری پهپاد و ساماندهی پهپاد در استان البرز

/pahpadha-training-courses-ptc-12/

دومین دوره فناوری پهپاد و ساماندهی پهپاد در استان البرز اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران با همکاری شرکت خدمات هوایی پیام، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز و گروه هوافضای آسمان شریف برگزار می کند. سرفصل ها: دسته بندی پهپادها و گونه شناسی عمود پروازها ساختارشناسی مولتی...

گزارش واحد مرکزی خبر، صدا و سیما از آزمون های پروازی و دوره مقررات هوایی

/pahpadha-news-pn-37/

گزارش واحد مرکزی خبر، صدا و سیمای کرمان از آزمون های پروازی و دوره مقررات هوایی استان کرمان، 4 اسفند 96 سایت پرواز میدان هفت باغ

برگزاری با شکوه نودمین دوره فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی

/pahpadha-training-courses-ptc-11/

برگزاری با شکوه نودمین دوره فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی نودمین دوره فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی با موضوعات دسته بندی پهپادها و گونه شناسی عمود پروازها ساختارشناسی مولتی روتورها، اجزا و زیر سیستم ها، اصول کنترل، هدایت و سنجشگرها کاربرد پهپادها و فرصت های...

برگزاری و ثبت نام آنلاین نودمین دوره فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی

/pahpadha-training-courses-ptc-7/

برگزاری و ثبت نام آنلاین نودمین دوره فناوری پهپاد اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران برگزار می کند. نودمین دوره فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی در تهران سرفصل ها: دسته بندی پهپادها و گونه شناسی عمود پروازها ساختارشناسی مولتی روتورها، اجزا و زیر...

جستجو نتیجه ای نداشت.