PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

بزرگترین نمایشگاه مکانیزاسیون کشاورزی کشور ifarm20

برچسب:بزرگترین نمایشگاه مکانیزاسیون کشاورزی کشور ifarm20

گزارش تصویری از درخشش تیم های پهپادی و استقبال از دستاوردهای شان در بزرگترین نمایشگاه مکانیزاسیون

/pn-111/

گزارش تصویری از درخشش تیم های پهپادی و استقبال از دستاوردهای شان در بزرگترین نمایشگاه مکانیزاسیون کشاورزی کشور ifarm2018

جستجو نتیجه ای نداشت.