PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

بهره گیری از پهپادها در یگانهای حفاظت دستگاه های د

برچسب:بهره گیری از پهپادها در یگانهای حفاظت دستگاه های د

بهره گیری از پهپادها در یگانهای حفاظت دستگاه‌های دولتی

/pn-347/

جانشین پلیس پیشگیری ناجا گفت: تلاش نیروی انتظامی این است که تجهیزات نوین در اختیار یگانهای حفاظت دستگاه های دولتی قرار گیرد. سردار حمید عطایی در حاشیه بازدید از یگان محیط زیست کشور که امروز در سازمان محیط زیست برگزار شد، اظهار کرد: براساس آن چه به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است تشکیل یگان...

جستجو نتیجه ای نداشت.