PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

بیمارستان های شهر لوگ نو

برچسب:بیمارستان های شهر لوگ نو

ارسال نمونه‌های آزمایشگاهی با پهپاد در بیمارستان‌های سوئیس

/pn-86/

بیمارستان‌های شهر لوگَنو/ Lugano در سوئیس شروع به ارسال و دریافت نمونه‌های آزمایشگاهی بیماران از طریق پهپاد کرده‌اند. به گزارش خبرآنلاین، حرکت آزمایشی از اواسط ماه مارس با همکاری بخش لجستیک «سوئیس پست» آغازشده و تاکنون بیش از 70 تست پروازی میان بیمارستان‌های تعریف‌شده انجام‌شده است. قرار...

جستجو نتیجه ای نداشت.