PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

تصویر برداری هوایی آموزش تخصصی

برچسب:تصویر برداری هوایی آموزش تخصصی

چکیده دستورالعمل برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با پهپاد درکشور

/pahpadha-drone-training-courses-terms-and-condition/

🚨چکیده دستورالعمل برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با پهپاد درکشور🚨 🔊 حضور محترم نمایندگان کارگروه پهپاد در کشور👇👇 با توجه به افزایش تقاضای آموزش در استانها, خواهشمند است دوره های آموزشی را حداقل هر دو هفته یکبار برگزار بفرمایید, فقط دوره مقررات هوایی و ایمنی پرواز نیاز به حضور دبیر...

جستجو نتیجه ای نداشت.