PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

تصویر برداری هوایی توسط پهپادها از ریگ جن

برچسب:تصویر برداری هوایی توسط پهپادها از ریگ جن

پوشش پهپادی آنلاین محورهای حادثه خیز هراز (تهران-آمل) و تهران- قم

/pahpadha-aerial-imaging-pai/

پوشش پهپادی آنلاین محورهای حادثه خیز هراز (تهران-آمل) و تهران- قم با یگان های واکنش سریع کارگروه پهپاد با پشتیبانی و عملیات مشترک با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای- 28اسفند تا17 فروردین

گشت هوایی و تصویر برداری هوایی شهرستان نور

/pahpadha-aerial-imaging-5/

فیلم کامل تصوير برداري هوايي، پایش سواحل، گشت هوایی و... توسط جايروپلن شهرستان نور

تصویر برداری هوایی توسط پهپادها از ریگ جن

/pahpadha-aerial-imaging-2/

تصویر برداری هوایی توسط پهپادها از ریگ جن سفر به قلب ریگ جن سیروس نکوئی گروه تاراز

جستجو نتیجه ای نداشت.