PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

تصویر برداری هوایی پهپادها

برچسب:تصویر برداری هوایی پهپادها

پوشش پهپادی آنلاین محورهای حادثه خیز هراز (تهران-آمل) و تهران- قم

/pahpadha-aerial-imaging-pai/

پوشش پهپادی آنلاین محورهای حادثه خیز هراز (تهران-آمل) و تهران- قم با یگان های واکنش سریع کارگروه پهپاد با پشتیبانی و عملیات مشترک با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای- 28اسفند تا17 فروردین

جستجو نتیجه ای نداشت.