PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

تعداد ماه های متوالی قمری که می توانند 29 یا 30 رو

برچسب:تعداد ماه های متوالی قمری که می توانند 29 یا 30 رو

آیا عید فطر یک روز به تأخیر می‌افتد؟ تعداد ماه‌های متوالی قمری که می‌توانند ۲۹ یا ۳۰ روزه باشند

/ramadan/

عضو کمیته علمی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه رؤیت هلال ماه دو بعد "علمی" و "مذهبی" دارد، گفت: از نظر علمی می‌توان گفت که هلال ماه در آسمان بوده است ولی ما نتوانستیم آن را رؤیت کنیم. سیدمحسن قاضی میرسعید، عضو کمیته علمی ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری و رکورددار...

جستجو نتیجه ای نداشت.