PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

تولد پهپادهایی با هوش مصنوعی

برچسب:تولد پهپادهایی با هوش مصنوعی

تولد پهپادهایی با هوش مصنوعی

/pn-410/

بویینگ برای آینده پهپاد با هوش مصنوعی خط و نشان می‌کشد بوئینگ از آخرین پهپاد جنگنده خود در نمایشگاه هوایی استرالیا رونمایی کرده است. این پهپاد به طور رسمی به نام Boeing Airpower Teaming System نام گرفته است. نمونه اولیه نمایشی این هواپیما با همکاری دولت استرالیا ساخته شده است. این پهپاد...

جستجو نتیجه ای نداشت.