PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

تولید حسگر پهپاد با الهام از موی عنکبوت

برچسب:تولید حسگر پهپاد با الهام از موی عنکبوت

تولید حسگر پهپاد با الهام از موی عنکبوت

/production-of-a-drone-sensor-inspired-by-spider-hair/

عنکبوت ها در کنار توانایی تار تنیدن از موهایی نیز برخوردارند که وجود خطر را در محیط اطراف به آنها اطلاع می دهند. حال دانشمندان با الهام از این موها برای پهپادها حسگر ساخته اند. موهای عنکبوت با سرعتی بسیار زیاد وی را از وجود خطر یا مانعی جدی مطلع می کنند و بخش اعظم این موها بر روی پاهای...

جستجو نتیجه ای نداشت.