PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

تولید هلکوپتر خودران برای امداد هوایی

برچسب:تولید هلکوپتر خودران برای امداد هوایی

تولید هلیکوپتر خودران برای امداد هوایی

/pn-142/

تولید هلکوپترهای خودران و بدون نیاز به خلبان هنوز چندان متداول نیست، اما گسترش این پدیده می تواند نحوه انجام عملیات امداد و نجات را متحول کند. یک شرکت آمریکایی به نام SkyRyse فناوری جدیدی را ابداع کرده که تبدیل هلکوپترهای ساده به هلکوپترهای خودران امداد و نجات را ممکن می کند. مزیت مهم این...

جستجو نتیجه ای نداشت.