PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

تولید پهپاد برای حمل سربازان زخمی

برچسب:تولید پهپاد برای حمل سربازان زخمی

تولید پهپاد برای حمل سربازان زخمی و سانحه دیدگان حوادث طبیعی

/pn-171/

تا به امروز پهپادها بیشتر برای عملیات گشت زنی و نظارت و کنترل مورد استفاده بوده اند، اما به زودی از آنها برای حمل سربازان زخمی و نجان یافتگان از سیل و زلزله نیز استفاده خواهد شد. شرکت تاکتیکال رباتیکس پهپادی به نام کورمورانت تولید کرده که با توجه به ویژگی هایش می تواند کاربردهای متنوعی در...

جستجو نتیجه ای نداشت.