PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

تکنولوژی های آینده هوافضا

برچسب:تکنولوژی های آینده هوافضا

VAHANA پهپاد هوشمند ایرباس با موفقیت تست شد

/pahpadha-news-vahana/

VAHANA پهپاد هوشمند ایرباس با موفقیت تست شد واهانا Vahana، پهپادی هوشمند تمام برقی شرکت ایرابس با قابلیت VTOL (نشست و برخاست عمودی) با موفقیت کامل تست شد. این تست در تاریخ 31 ژوئن 2018 در ساعت 08:52 به وقت محلی در ارتفاع 5 متر (16 فوت) در اقیانوس آرام انجام شد. اولین پرواز آن، مدت 53 ثانیه...

جستجو نتیجه ای نداشت.