PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

جایگزین برای سوخت شیمیایی موشک

برچسب:جایگزین برای سوخت شیمیایی موشک

امکان پرتاب مجدد موشک بعد از بازگشت به زمین

/pn-43/

امکان پرتاب مجدد موشک بعد از بازگشت به زمین جورجیو تومینو اینگونه توضیح می‌دهد: «‌در واقع چند سال است که ما، به‌ویژه در آژانس فضایی اروپا، روی قابلیت استفاده مجدد موشک کار می کنیم. چهارمین پرواز وگا با فناوری موسوم به «حامل تجربی آزمایشی میانی وگا» (Intermediate eXperimental Vehicle، IXV)...

جستجو نتیجه ای نداشت.