PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

جنگنده اف 22

برچسب:جنگنده اف 22

12 فروند جنگنده اف 22 نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه

/f22-middle-east/

12 فروند جنگنده اف 22 نیروی هوایی آمریکا به منظور تقویت نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه در قطر فرود آمدند. جنگنده اف 22 در فاز حمله به اهداف زمینی فقط می تواند بمب های هدایت ماهواره ای با کیت جیدم و بمب های اس دی بی 1 را استفاده کند ، به غیر از سری جیدم و بمب های اس دی بی یک ، توان حمل...

جستجو نتیجه ای نداشت.