PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

جنگ روانی آمریکا در مورد دسترسی چین به داده های په

برچسب:جنگ روانی آمریکا در مورد دسترسی چین به داده های په

جنگ روانی آمریکا در مورد دسترسی چین به داده‌های پهپادها

/china-access-to-drone-data/

وزارت امنیت داخلی آمریکا با صدور پیام هشداری مدعی شده که پهپادهای ساخت چین امنیت کافی ندارند و ممکن است داده‌های پروازی ذخیره شده در آنها برای سازندگانشان در چین فرستاده شود. یاهونیوز: در بخشی از این بیانیه ادعا شده که ممکن است چین اطلاعات این پهپادهارا در اختیار اشخاص و گروه‌های ثالث قرار...

جستجو نتیجه ای نداشت.