PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

حراج تنها سنگ های قابل فروش کره ماه روی زمین

برچسب:حراج تنها سنگ های قابل فروش کره ماه روی زمین

حراج تنها سنگ‌های قابل فروش کره ماه روی زمین

/pn-296/

تنها قطعات سنگ کره ماه که روی زمین موجود است در یک حراجی در شهر نیویورک به مبلغ 855 هزار دلار فروخته شد. این مجموعه در اصل سه قطعه کوچک از سنگ‌های قمری را شامل می‌شد که در عملیات فضایی «لونا 16» که اتحاد جماهیر شوروی در سپتامبر 1970 آن را انجام داد، این سنگ‌ها به زمین آورده شدند و سپس دولت...

جستجو نتیجه ای نداشت.