PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

حق بیمه بیمه نامه های خلبان

برچسب:حق بیمه بیمه نامه های خلبان

شرایط و راهنمای بیمه کردن پهپاد و خلبان

/pn-bimeh/

با توجه به همکاری ها و توافقات صورت گرفته با شرکت های محترم بیمه، شرایط و قوانین بیمه پهپاد و خلبان به شرح ذیل می باشد: 3 حق بيمه بيمه نامه هاي صادره مي بايست همزمان با صدور بيمه نامه توسط بيمه گذار به بيمه گر پرداخت گردد. 3-3 بررسي خسارات توسط كارشناسان متخصص و مورد تاييد كارگروه پهپاد...

جستجو نتیجه ای نداشت.