PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

حملات هوایی

برچسب:حملات هوایی

نبرد ادلب؛ استفاده از اپلیکشین تلفن همراه برای دریافت هشدار حملات هوایی

/pn-117/

ادلب، آخرین پایگاه شورشیان و مخالفان دولت مرکزی در سوریه این روزها به تیتر یک خبرهای جهان تبدیل شده است. این منطقه از شمال خاک سوریه که در آستانه مواجهه با یک تهاجم نظامی گسترده قرار دارد طی هفته های گذشته هدف بمباران های متعدد توپخانه ای ارتش و حملات هوایی روسیه قرار گرفت. تهاجم نظامی پیش...

جستجو نتیجه ای نداشت.