PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

خط تولید پهپاد

برچسب:خط تولید پهپاد

افتتاح مرکز دانش بنیان تولید و خدمات پهپاد

/pahpadha-news-6/

افتتاح مرکز دانش بنیان تولید و خدمات پهپاد افتتاح مرکز دانش بنیان تولید و خدمات پهباد - کرمان عکاس: فواد ابراهیمی

بازدید دبیر کارگروه پهپاد از کارگاه و خط تولید پهپادهای میانبرد

/pahpadha-news-pn-11/

خط تولید پهپادهای میانبرد تمام خودکار بازدید دبیر کارگروه پهپاد از کارگاه و خط تولید پهپادهای میانبرد و تمام خودکار شرکت دانش بنیان نیرو آزمون بوشهر و قطب هواپیماسازی پارک علم و فناوری خلیج فارس و تقدیر از آنها 24.11.96

جستجو نتیجه ای نداشت.