PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

خلبانی پهپاد

برچسب:خلبانی پهپاد

دوره خصوصی آموزش خلبانی با ارائه گواهینامه معتبر کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی فضایی ایران

/pn-361/

💥دوره خصوصی آموزش خلبانی با ارائه گواهینامه معتبر کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی فضایی ایران 🏅دیده پایش سپهر، اولین و تنها شرکت تخصصی آموزش خلبانی پهپاد در استان تهران،با تجربه آموزش بیش از 1000خلبان از نقاط مختلف کشور 🏁✔️ آموزش پرواز در فرودگاه و محیط تخصصی، زیر نظر اساتید هوانوردی...

دوره خصوصی آموزش خلبانی پهپاد

/pilot-training/

دوره خصوصی آموزش خلبانی اولین و تنها شرکت تخصصی آموزش خلبانی پهپاد استان تهران،تحت نظارت کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی فضایی تجربه آموزش حدود 1000خلبان همراه با اعطای گواهینامه خلبانی تحت تایید کارگروه پهپاد اتحادیه هوافضا آموزش پرواز در محیط فرودگاه به صورت تخصصی توسط اساتید هوانوردی...

آیتم های اصلی آزمون خلبانی

/pilot-test/

آیتم های اصلی برای آزمون خلبانی پهپادها انجام همزمان حرکت پیچ و یاو انجام حرکت چرخش دور سوژه انجام حرکت 8 انگلیسی یا بینهایت

جستجو نتیجه ای نداشت.