PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

دادگاه لاهه

برچسب:دادگاه لاهه

پیروزی ایران بر آمریکا - دادگاه لاهه آمریکا را به رعایت حقوق ایران موظف کرد

/pn-179/

جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری برای بررسی درخواست ایران برای صدور قرار موقت برای آمریکا در اعتراض به تصمیم واشنگتن برای بازگرداندن تحریم‌های یک‌جانبه علیه تهران برگزاری شد. بر اساس مباحث مطرح شده در این دادگاه؛ اقدامات رئیس جمهور آمریکا می‌تواند حق و حقوق ایران را بر اساس تجارت بگیرد....

جستجو نتیجه ای نداشت.