PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

دانشگاه صنعتی دلفت در هلند

برچسب:دانشگاه صنعتی دلفت در هلند

طراحی و ساخت پهپادهایی با قابلیت ها و ظاهر مگس

/pn-115/

نتیجه پروژه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی دلفت در هلند منجر به ساخت حشره رباتیکی به نام DelFly Nimble شده است. به گزارش خبرآنلاین، ربات فوق العاده چابک با سیستم پرزدن چهاربال به مانند یک حشره واقعی بالدار، قدرت پرواز دارد. مدیریت پرواز در سه محور قابل کنترل بوده و با تغییر دادن هر یک از بال ها می...

جستجو نتیجه ای نداشت.