PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

دانشگاه ملی سنگاپور

برچسب:دانشگاه ملی سنگاپور

طراحی و ساخت پهپاد خورشیدی - کوادکوپتر خورشیدی

/pn-178/

گروهی از دانشجویان "دانشگاه ملی سنگاپور" (National University of Singapore) موفق به توسعه یک "کوادکوپتر" (Quadcopter) شده‌اند که تنها با انرژی خورشیدی پرواز می‌کند. پیشتر درباره کوادکوپترهای خورشیدی شنیده بودیم که توسط پنل‌های فتوولتاییک، باتری آنها شارژ می‌شد اما اینبار پژوهشگران موفق به...

جستجو نتیجه ای نداشت.