PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

دانشگاه پهپاد

برچسب:دانشگاه پهپاد

دانشکده پهپاد نیروی هوایی ارتش افتتاح شد

/army-airborne-drone-college/

دانشکده پهپاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایگاه قیام (کوشک نصرت قم) افتتاح شد. به گزارش ایسنا، مراسم افتتاح دانشکده پهپاد نیروی هوایی ارتش با حضور امیر سرتیپ محمدحسین دادرس جانشین فرمانده کل ارتش و امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در محل پایگاه هوایی...

جستجو نتیجه ای نداشت.