PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

دبیرکارگروه پهپاد

برچسب:دبیرکارگروه پهپاد

جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی راهبردی با حضور اعضای هیات علمی، هیات اجرایی، دبیرکارگروه پهپاد

/pahpadha-news-pn-13/

جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی راهبردی دومین دوره مسابقات سراسری هوافضای دانشگاه پیام نور کشور با حضور اعضای هیات علمی، هیات اجرایی، دبیرکارگروه پهپاد و نماینده کارگروه در استان بوشهر

جستجو نتیجه ای نداشت.