PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

درخشش ایرانی دیگر طراحی ساخت ربات دونده پرنده

برچسب:درخشش ایرانی دیگر طراحی ساخت ربات دونده پرنده

درخشش ایرانی دیگر، طراحی ساخت ربات دونده پرنده

/pn-358/

ربات "لئوناردو" با رهبری یک محقق ایرانی ساخته شد محققان دانشگاه "نورت ایسترن"(Northeastern) با رهبری "علیرضا رمضانی" محقق ایرانی این دانشگاه رباتی ساخته‌اند که می‌تواند راه رفته و پرواز کند. گیزمگ: محققان دانشگاه "نورت ایسترن"(Northeastern) به رهبری یک محقق ایرانی به تازگی رباتی ساخته‌اند...

جستجو نتیجه ای نداشت.