PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

دریافت گواهینامه صلاحیت فنی

برچسب:دریافت گواهینامه صلاحیت فنی

استقبال پرشور فرماندار محترم جیرفت از توسعه همه جانبه پهپادها

/pahpadha-news-pn-23/

استقبال پرشور فرماندار محترم جیرفت آقای امینی روش، ریاست دانشگاه جناب دکتر کوهستانی، اعضای شورای تامین، اتاق اصناف و مدیران ادارات جنوب کرمان از توسعه همه جانبه پهپادها در حوزه کشاورزی و معدن ✅ پهپادها بازوی توانایی دربروز کردن بخش کشاورزی جنوب کرمان است احمد امینی روش فرماندار جیرفت در...

جستجو نتیجه ای نداشت.