PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

دما

برچسب:دما

آزمایش جدید ناسا در دمای ۱۰ میلیارد بار سردتر از سردترین دما!

/pn-267/

اتم‌ها در دمایی معادل ۱۰ میلیاردم درجه روی «صفر مطلق» سرد می‌شوند و به عبارت دیگر دمای انجماد آنها ۱۰ میلیارد بار سردتر از دمای متوسط عمق فضا است. سازمان فضایی ناسا یک آزمایشگاه ویژه در اختیار دارد که با نام «کُلد اتم لب» شناخته می‌شود و آزمایش‌های ویژه و متفاوت در آن دنبال می‌شود. این...

جستجو نتیجه ای نداشت.