PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

دنا

برچسب:دنا

گزارش تصویری از استقرار یگان های پهپاد برای تجسس محل سقوط هواپیمای مسافربری شرکت آسمان

/pahpadha-news-mayday-7/

گزارش تصویر از استقرار یگان های پهپاد برای تجسس محل سقوط هواپیمای مسافربری شرکت آسمان یگانهای پهپاد مستقر در منطقه دنا و کهنگان

جستجو نتیجه ای نداشت.