PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

دوره خصوصی آموزش خلبانی با ارائه گواهینامه معتبر ک

برچسب:دوره خصوصی آموزش خلبانی با ارائه گواهینامه معتبر ک

دوره خصوصی آموزش خلبانی با ارائه گواهینامه معتبر کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی فضایی ایران

/pn-361/

💥دوره خصوصی آموزش خلبانی با ارائه گواهینامه معتبر کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی فضایی ایران 🏅دیده پایش سپهر، اولین و تنها شرکت تخصصی آموزش خلبانی پهپاد در استان تهران،با تجربه آموزش بیش از 1000خلبان از نقاط مختلف کشور 🏁✔️ آموزش پرواز در فرودگاه و محیط تخصصی، زیر نظر اساتید هوانوردی...

جستجو نتیجه ای نداشت.