PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

دوره خصوصی آموزش خلبانی پهپاد

برچسب:دوره خصوصی آموزش خلبانی پهپاد

دوره خصوصی آموزش خلبانی پهپاد

/pilot-training/

دوره خصوصی آموزش خلبانی اولین و تنها شرکت تخصصی آموزش خلبانی پهپاد استان تهران،تحت نظارت کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی فضایی تجربه آموزش حدود 1000خلبان همراه با اعطای گواهینامه خلبانی تحت تایید کارگروه پهپاد اتحادیه هوافضا آموزش پرواز در محیط فرودگاه به صورت تخصصی توسط اساتید هوانوردی...

جستجو نتیجه ای نداشت.