PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

دی اچ ال

برچسب:دی اچ ال

DHL و پهپادها

/dhl/

شرکت دی اچ ال قصد دارد از این پس برای تحویل کالا از پهپادی خاص استفاده کند که از بسیاری قابلیت های هلکوپترهارا دارد. نیواطلس: پهپاد این شرکت که Parcelcopter نام دارد قبلا به صورت موردی برای ارسال بار به روستاهای جزیره ای دورافتاده یا نقاط کوهستانی در آلمان به کار گرفته شده بود و حالا یک...

جستجو نتیجه ای نداشت.