PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

رئیس سازمان هواپیمایی کشور

برچسب:رئیس سازمان هواپیمایی کشور

اتمام حجت با شرکت‌های هواپیمایی/ ۱۱ بازدید از مهرآباد و احصای ۲۰ علت برای تأخیر پروازها

/pahpadha-news-pn-73/

اتمام حجت با شرکت‌های هواپیمایی/ ۱۱ بازدید از مهرآباد و احصای ۲۰ علت برای تأخیر پروازها به گزارش خبرنگار قضایی فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران جلسه دادستان تهران با رئیس سازمان هواپیمایی کشور، مدیر کل شرکت فرودگاه های کشور، مدیر عامل شرکت های هواپیمایی و...

جستجو نتیجه ای نداشت.