PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

راهپیمایی 22 بهمن

برچسب:راهپیمایی 22 بهمن

تصویر برداری هوایی توسط پهپادها از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن

/pahpadha-22-bahman-2/

تصویر برداری هوایی حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن حضورپرشوردرچهلمین سالگردپیروزی انقلاب اسلامی ایران شهرستان بهشهر و ساري تصويرهوايي : خدادادي(بهشهر) كريمي(ساري)

تصویر برداری هوایی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن

/pahpadha-22-bahman/

تصویر برداری هوایی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن گروه ها و تیم های حرفه ای مختلف در سراسر کشور توسط پهپادهای خود، حضور پرشور مردم انقلابی در راهپیمایی عظیم 22 بهمن را به تصویر کشیدند.

جستجو نتیجه ای نداشت.