PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

راه های مقابله با پرنده های ناشناس

برچسب:راه های مقابله با پرنده های ناشناس

گزارش واحد مرکزی خبر، صدا و سیما از آزمون های پروازی و دوره مقررات هوایی

/pahpadha-news-pn-37/

گزارش واحد مرکزی خبر، صدا و سیمای کرمان از آزمون های پروازی و دوره مقررات هوایی استان کرمان، 4 اسفند 96 سایت پرواز میدان هفت باغ

برگزاری با شکوه نودمین دوره فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی

/pahpadha-training-courses-ptc-11/

برگزاری با شکوه نودمین دوره فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی نودمین دوره فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی با موضوعات دسته بندی پهپادها و گونه شناسی عمود پروازها ساختارشناسی مولتی روتورها، اجزا و زیر سیستم ها، اصول کنترل، هدایت و سنجشگرها کاربرد پهپادها و فرصت های...

جستجو نتیجه ای نداشت.