PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

رزمایش پدافند

برچسب:رزمایش پدافند

شلیک سامانه موشکی سوم خرداد در رزمایش پدافند هوایی

/pn-247/

سامانه موشکی سوم خرداد نیروی هوافضای سپاه پاسداران با شلیک موشک توانست پرنده متخاصم در آسمان محل رزمایش را مورد اصابت قرار دهد. در اولین روز از رزمایش مشترک پدافند هوایی، سامانه موشکی سوم خرداد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک موشک توانست پرنده متخاصم در آسمان محل رزمایش...

جستجو نتیجه ای نداشت.