PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

رقاب بینظیر و فشرده خانه های چاپ سه بعدی ناسا

برچسب:رقاب بینظیر و فشرده خانه های چاپ سه بعدی ناسا

رقاب بینظیر و فشرده خانه های چاپ سه بعدی ناسا در مریخ

/pn-36/

ناسا چندین سال پیش اعلام کرد که قصد دارد یک سکونت‌گاه چاپ سه‌بعدی برای زندگی در مریخ طراحی کند. در پی اعلام این تصمیم، شرکت‌های بسیاری، طرح‌های خود را برای ساخت یک سکونت‌گاه مناسب در مریخ ارائه دادند. یک شرکت آمریکایی، طرحی درباره ساخت سکونت‌گاه چاپ سه‌بعدی برای زندگی در مریخ ارائه داده...

جستجو نتیجه ای نداشت.