PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

روسیه در ماه شهرک سازی می کند

برچسب:روسیه در ماه شهرک سازی می کند

روسیه در ماه شهرک‌سازی می‌کند

/pn-287/

سازمان فضایی روسیه موسوم به روسکاسموس از یک برنامه سه مرحله‌ای برای نصب یک مدارگرد در مدار ماه، فرود بر ماه و ساختن سکونتگاه در آن تا سال ۲۰۴۰ خبر داد. تک‌تایمز: مسابقه برای اقامت در ماه آغاز شده است. روسکاسموس( Roscosmos ) اعلام کرده است که ساختن اقامتگاه در کره ماه طی دو دهه آتی از...

جستجو نتیجه ای نداشت.