PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

رونمایی ارتش چین از جدیدترین پهپاد خود

برچسب:رونمایی ارتش چین از جدیدترین پهپاد خود

رونمایی ارتش چین از جدیدترین پهپاد خود

/pn-332/

از مهمترین ویژگی های این پهپاد توانایی ۳۵ ساعت پرواز بدون نیاز به سوختگیری است. این پهپاد چند منظوره بوده و از آن در عملیات های شناسایی، تعقب و گریز و نبرد هوایی استفاده می شود. اعلام مفقودی پهپاد ثبت نام بیمه پهپاد و خلبان شرایط تدریس و مربی گری و برگزاری دوره های آموزشی لیست مدارک مورد...

جستجو نتیجه ای نداشت.