PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

رونمایی از بزرگترین پهپاد مایع پاش داخلی

برچسب:رونمایی از بزرگترین پهپاد مایع پاش داخلی

به زودی رونمایی از بزرگترين پهپاد کشاورزی محلول پاش داخلي

/pahpadha-agriculture-aerial-applications-and-aerial-liquid-spraying-news/

به زودی رونمایی از بزرگترين پهپاد کشاورزی محلول پاش داخلي با حمايت جهادكشاورزي شهرستان بهشهر و بانك كشاورزي ،با استفاده از تسهیلات مكانيزاسيون بزرگترين دستگاه پهپاد محلول پاش داخلي ،جهت ارائه خدمات محلول پاشي و سمپاشي به كشاورزان عزيز وارد مازندران مي شود. براي اجرایی شدن این طرح تسهیلاتی...

جستجو نتیجه ای نداشت.