PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

رونمایی از نسخه iOS اپلیکیشن پهپادها

برچسب:رونمایی از نسخه iOS اپلیکیشن پهپادها

رونمایی از نسخه iOS اپلیکیشن پهپادها

/pahpadha-app-2/

پس از ارائه اپلیکیشن ملی پهپاد در اندروید و استقبال شدید کاربران فعال نسخه ios هم تدوین و ارائه شد. از قابلیتهای استثنایی این سامانه اتوماسیون اداری ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی یکپارچه ثبت نام اشخاص و شرکتها جهت پروانه فعالیت ثبت آنلاین پهپاد جهت پلاک امکان استعلام اصالت مدارک اعلام...

جستجو نتیجه ای نداشت.