PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

رونمایی پیش از موعد از سرور ملی پهپاد

برچسب:رونمایی پیش از موعد از سرور ملی پهپاد

رونمایی پیش از موعد، از سرور ملی پهپاد

/pahpadha-app-news-3/

رونمایی پیش از موعد، از سرور ملی پهپاد بدون استفاده از بودجه دولتی و بیت المال، تمامی فرایندهای پیچیده ثبت و پلاک پهپادهای و استعلام اصالت و رویه های اداری بین سازمانی را آنلاین نموده، موجب غافلگیری برخی دوستان همکار در برخی ادارات دولتی شده که سالهاست با بودجه و امکانات فراوان دولتی شعار...

جستجو نتیجه ای نداشت.