PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

رییس محترم مکانیزاسیون استان

برچسب:رییس محترم مکانیزاسیون استان

درخشش غرفه کارگروه پهپاد در نمایشگاه علمی و تخصصی برنج کشور در بابل

/pahpadha-news-pn-29/

در اولین نمایشگاه تخصصی برنج کشور که از ٣٠ بهمن تا ٣ اسفند در مصلی بزرگ شهر بابل برگزار گردید و دستاوردهایی مانند؛ برنج های ارگانیک، ابزار آلات مکانیزه در زمینه برنج ، خشکن و سینی های نشاء جدید ، دستگاه نشاء ایرانی ساخت جوانان بابلسری و نقشه بزرگترین دستگاه شالیکوبی چند طبقه بومی کشور به...

جستجو نتیجه ای نداشت.