PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

زباله های فضایی

برچسب:زباله های فضایی

آیا زباله‌های فضایی برای زمین خطرناک هستند؟

/pn-98/

بیش از ۷۰۰ هزار قطعه بی‌مصرف در اطراف کره زمین حرکت می‌کنند. سرعت متوسط این قطعات ۱۱ کیلومتر در ثانیه است. حتی برخورد با قطعه‌ای کوچک گاه خسارتی سنگین برجا می‌گذارد. این قطعات روی زمین هم پیدا شده‌اند. قطعاتی از زباله‌های فضایی روی زمین سقوط می‌کنند؛ گاه در نزدیکی ایستگاه‌های فضایی و گاه...

جستجو نتیجه ای نداشت.